Avtal om korttidsarbete med HRF

Arbetsgivaralliansen och Hotell-och restaurangfacket (HRF) är överens om ett centralt kollektivavtal angående korttidsarbete för de medlemsverksamheter som tillämpar Gröna Riksen.

Arbetsgivaralliansen och HRF har, den 17 mars, tecknat ett nytt kollektivavtal om korttidsarbete för att underlätta för våra medlemmar till följd av coronaviruset. Avtalet gäller för de av Arbetsgivaralliansens medlemmar som tillämpar Gröna Riksen. 

Avtalet utgår från regeringens förslag om korttidsarbete, där staten går in och täcker lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas.

Avtalet om korttidsarbete verkställs genom lokal överenskommelse.  

De centrala parternas avsikt är att samtliga medlemsföretag i Arbetsgivaralliansen med verksamhet inom Hotell- och Restaurangfackets verksamhetsområde (tillämpar Gröna Riksen) kan sluta avtal i enlighet med mall för lokalt avtal som utgör bilaga till detta avtal. Andra överenskommelser om korttidsarbete är ej tillåtna.

Avtalet träder i kraft omedelbart. Avtalet kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid.

Vad du som arbetsgivare ska göra

Arbetsgivaren ska i möjligaste mån presentera ett schemaförslag som omfattar minst fyra veckor till Hotell- och restaurangfackets lokalavdelning i samband med att avtalet ingås. 

Arbetsgivaren ska under avtalsperioden skicka in avstämningsunderlag till ansvarig myndighet. Kopia ska vid samma tillfälle skickas till Hotell-och restaurangfackets lokalavdelning.

Du som medlem och som tillämpar Gröna Riksen, använder dig av det lokala protokoll som finns att ladda ner under Relaterad information längre ned på denna sida.

Du måste fylla i:

  • vilken arbetsgivare som det gäller
  • vilka anställda som omfattas
  • vilken arbetstidsminskning som gäller för varje anställd.

Datum ska också sättas på protokollet. Allt framgår av bilaga 2.

Därefter ska protokollet skickas in till närmaste HRF för vändande underskrift. Det ska ta max en dag. Inga MBL förhandlingar ska genomföras så länge korrekt ifyllt protokoll enligt bilaga 2 används.

Relaterad information

Avtal om korttidsarbete