Avtal klart för Upplevelse och Kultur

Ett nytt kollektivavtal har tecknats med Unionen för arbetsgivare inom bransch Upplevelse och Kultur.

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för anställda inom bransch Upplevelse och Kultur. Motpart i avtalet är Unionen och gäller från den 1 maj 2016 till den 30 april 2017. 

För Unionen gäller att ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med 2,2 procent per den 30 april. Varje medlem som omfattas av revisionen garanteras en höjning om minst 200 kronor per månad. Lägsta heltidslönen för Unionens medlemmar som har fyllt 20 år är 20 222 kronor per månad.

Riktlinjer för beräkning av retroaktivitet finns i löneavtalet. 

De allmänna villkoren innehåller inga materiella förändringar, endast redaktionella. 

I övrigt har ett särskilt avtal om tidsbegränsad anställning avseende studentmedarbetare ingåtts. Syftet är att underlätta för studerande på universitets- och högskolenivå att under terminerna få anställning inom Arbetsgivaralliansens branschområde Upplevelse och Kultur, parallellt med att de bedriver studier.