Avtal teckat för hotell och restauranganställda

Visita och HRF har träffat överenskommelse om löner och allmänna villkor för Gröna Riksavtalet.

Gäller för de av Arbetsgivaralliansen medlemmar som har hängavtal för hotell- och restauranganställda. 

Så snart ett nytt kollektivavtal är framtaget kommer det att publiceras på här på webben.

För att ta del av informationen behöver ni vara inloggad.

Frågor

Vid eventuella frågor kontakta Marie Lav på 08-545 912 04 eller per
e-post marie.lav@arbetsgivaralliansen.se