Nytt avtal tecknat för bransch Vård och Omsorg

Nu ligger vi i fas med stora delen av arbetsmarknadens kollektivavtal, vilket underlättar i kommande avtalsförhandlingar.

Jenny Stake Fredriksson

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal med Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden och Sveriges Läkarförbund.

Avtalet träffades den 11 maj och gäller för perioden 1 april 2017 till 30 april 2020 och håller sig inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över en treårs period. 

Höjning av utgående månadslöner Kommunal 

I löneöversynen kvarstår Kommunal med krontal och hänsyn tagen till låglönesatsning gäller följande:

 • per den 1 april 2017 med lägst 550 per medlem,
 • per den 1 april 2018 med lägst 563 per medlem,
 • per den 1 april 2019 med lägst 572 per medlem.

Differentierad och inga individgarantier.

Undersköterskesatsningen utger ytterligare tillägg:

 • per den 1 april 2017 med 100 kr per individ,
 • per den 1 april 2018 med 165 kr per individ,
 • per den 1 april 2019 med 165 kr per individ.

Differentierad och inga individgarantier

OB-taket för Kommunal höjs:

 • per den 1 oktober 2017 till 20 047 kronor,
 • per den 1 oktober 2018 till 20 488 kronor,
 • per den 1 oktober 2019 med 2,1 procent under förutsättning att arbetsgruppen, som ser över OB-ersättningen, inte överenskommer om annat.

Som inloggad kan du se protokoll nedan för nivåer efter höjning.

Lägsta löner

Lägsta löner räknas upp till följande nivåer:

Nivå 1 (19 år utan adekvat utbildning)

 • 1 oktober 2017:  till 18 948 kronor, 
 • 1 oktober 2018:  till 19 365 kronor, 
 • 1 oktober 2019:  till 19 772 kronor. 

Nivå 1 (19 år med adekvat utbildning)

 • 1 oktober 2017:  till 20 995 kronor, 
 • 1 oktober 2018:  till 21 457 kronor,
 • 1 oktober 2019:  till 21 908 kronor. 

Höjning av utgående månadslöner Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Vision och Akademikerförbunden 

 • per den 1 april 2017 med utrymme om lägst 2,2 procent,
 • per den 1 april 2018 med utrymme om lägst 2,2 procent, 
 • per den 1 april 2019 med utrymme om lägst 2,3 procent.

OB-taket höjs enligt följande:

 • per den 1 oktober 2017 till 20 576 kronor, 
 • per den 1 oktober 2018 till 21 028 kronor,
 • per den 1 oktober 2019 med 2,1 procent under förutsättning att arbetsgruppen, som ser över OB-ersättningen, inte överenskommer om annat.

   

  .

Som inloggad kan du se protokoll nedan för nivåer efter höjning.

Partsgemensamma arbetsgupper

Vidare har vi kommit överens om partsgemensamma arbetsgrupper:

 • Heltid som norm – med Kommunal
 • Akademisk specialisttjänstgöring –  med Vårdförbundet
 • Förkortad arbetstid vid ständig natt – med Vårdförbundet
 • Ersättning jour och beredskap för läkare – med Sveriges Läkarförbund
 • En partsgemensam arbetsgrupp kommer att under avtalsperioden se över OB-ersättningen ifall det finns andra sätt att betala ersättningarna på. Detta arbete ska vara avslutat senast den 31 december 2018.

Vi ska också partsgemensamt följa upp tillämpningen av löneavtalet och AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

I avtalets allmänna villkor är vi även överens om ändringar gällande § 3 Semester mom.3 Semesterns längd, §11 Föräldralön mom. 1 samt § 12 Ledighet. Se protokoll nedan för ytterligare detaljer.

Informationsträffar i höst  

I höst kommer vi att arrangera informationsträffar runt om i landet kring det nya avtalet, inbjudan till dessa kommer under juni månad.

Avtalet i sin helhet kommer inom kort att finnas tillgängligt på vår webbplats samt, när det är tryckt, skickas ut till berörda medlemmar.

Frågor

Frågor om avtalet besvaras i första hand av Jenny Stake Fredriksson, jenny.stake-fredriksson@arbetsgivaralliansen.se, 08-545 912 17 eller Arbetsgivarjouren på telefon 0771 – 19 19 00, e-post svar@arbetsgivaralliansen.se

Relaterad information