Förhandlingar för bransch Utbildning och Folkbildning

Förhandlingarna om nya avtal för Skola/Utbildning och Folkhögskola pågår.

Avtalen för Skola/Utbildning samt Folkhögskola löpte ut den sista april och förhandlingar om nya avtal pågår med Vision, Akademikerförbunden,  Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Nytt avtal väntas, i bästa fall, vara på plats till midsommar.

Avtalets allmänna villkor förlängs så länge förhandlingar pågår.

Sedan tidigare är avtal tecknat med Kommunal.

Lönerevision

Vision, Akademikerförbunden, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Tills dess att nya avtal har tecknats bör ni avvakta lönerevision för denna grupp.

Kommunal

För Kommunals medlemmar gäller avtalet 1 maj 2017 och 30 april 2020.

Lönerevision med ett utrymme per medlem i Kommunal om:

  • 552 kronor 1 maj 2017,
  • 564 kronor 1 maj 2018,
  • 575 kronor 1 maj 2019.

Ob-ersättning räknas upp 1 maj respektive år med:

Kategori          2017             2018               2019   
A                 107,30 kr     109,60 kr       112,00 kr
B                   53,70 kr       54,80 kr         56,00 kr
C                   43,50 kr       44,40 kr         45,40 kr
D                   21,60 kr       22,00 kr         22,50 kr

För att ta del av lägst lön nivå två krävs numera att den anställde har för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, men inte ett års samman-hängande arbetslivserfarenhet.

Det är önskvärt att arbetsgivare erbjuder så hög sysselsättningsgrad som möjligt, beroende på verksamhetens behov.

Löneprocessen är den samma som tidigare, en process som inbegriper individuella lönesättande samtal och överläggning.

Frågor

Om du har frågor om avtalsförhandlingarna, kontakta ansvarig förhandlingsledare och branschansvarig Christina Thunberg på nedanstående uppgifter.