Avtalsrörelsen för Utbildning och Folkbildning

I mars 2020 kom arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK överens om att prolongera avtalen för det styrande ”märket” till den 31 oktober 2020 med anledning av Coronapandemin. Vad innebär detta för lönerevisionen inom bransch Utbildning och Folkbildning?

På grund av Corona-pandemin prolongerades kollektivavtalen för Upplevelse och Kultur till 30 november 2020. Natten till den 1 oktober strandade förhandlingarna om LAS. Detta har dock ingen direkt påverkan på förhandlingarna om kollektivavtalen. Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter därför enligt plan under hösten.

Vad gäller löneavtalet avvaktar vi nu "märket" som arbetsmarknadens parter hoppas komma överens om senast 31 oktober 2020.

Branschens avtal löper på tillsvidare

För bransch Utbildning och Folkbildning har detta inneburit att vi tillsammans med våra kollektivavtalsbärande parter för tjänstemän kommit överens om att avtalen Skola/Utbildning och avtal Folkhögskola fortlöper med 7 dagars uppsägningstid. Med Kommunal har vi avtalat om en prolongering till den 31 november 2020. Avtalet med Ledarna löper på tillsvidare.

Vad innebär detta för lönerevisionen?

På grund av prolongeringen kan vi just nu inte veta vad den styrande förhandlingen mellan arbetsmarknadens parter resulterar i: procentsats, kronpåslag eller retroaktivitet. Mycket av det som förhandlas om i vårt kollektivavtal har bäring på vad "märket" och dess villkor genererar. Ambitionen är självklart att ha något klart senast 30 november men hur det ser ut vet vi inte idag. Vår rekommendation är att inga lönerevisioner eller lönehöjningar görs i avvaktan på att löneavtalen är klara.

Det här kan du förbereda

Du som chef kan ändå påbörja arbetet med att se över hur processen för lönerevision är beskriven i kollektivavtalet, gå igenom lönepolicy och se över egna processer och mallar. Du och medarbetaren kan också påbörja löneprocessen genom att gå igenom vad som sades på förra lönesamtalet och vad som hänt sedan dess fram till nu.

Porträttbild av Jonas Bergman

Jonas Bergman

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 08
E-postadress

Relaterad information