Avtalsrörelsen för Vård och Omsorg

I mars 2020 kom arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK överens om att prolongera avtalen för ”märket” till den 31 oktober 2020 med anledning av Corona-pandemin. Vad innebär detta för lönerevisionen inom bransch Vård och Omsorg?

Natten till den 1 oktober strandade förhandlingarna om LAS. Detta har dock ingen direkt påverkan på förhandlingarna om kollektivavtalen. Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter därför enligt plan under hösten.

Vad gäller löneavtalet avvaktar vi nu "märket" som arbetsmarknadens parter hoppas komma överens om senast 31 oktober 2020.

Vård och Omsorgs avtal löper på tillsvidare

För bransch Vård och Omsorg har detta inneburit att vi tillsammans med våra kollektivavtalsbärande parter Vision, Akademikerförbunden, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund, kommit överens om att avtalet fortlöper med 7 dagars uppsägningstid. Med Kommunal har vi avtalat om en prolongering till den 31 november 2020. Avtalet med Ledarna löper på tillsvidare.

Vad innebär detta för lönerevisionen?

På grund av prolongeringen kan vi just nu inte veta vad den styrande förhandlingen mellan arbetsmarknadens parter resulterar i: procentsats, kronpåslag eller retroaktivitet. Mycket av det som förhandlas om i vårt kollektivavtal har bäring på vad "märket" och dess villkor genererar. Ambitionen är självklart att ha något klart senast 30 november men hur det ser ut vet vi inte idag.

Det här kan du förbereda

Du som chef kan ändå påbörja arbetet med att se över hur processen för lönerevision är beskriven i kollektivavtalet, gå igenom lönepolicy och se över egna processer och mallar. Du och medarbetaren kan också påbörja löneprocessen genom att gå igenom vad som sades på förra lönesamtalet och vad som hänt sedan dess fram till nu.

Porträttbild av Jenny Stake Fredriksson

Jenny Stake Fredriksson

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 17
E-postadress

Relaterad information