Avtalsrörelsen Ideella och Idéburna Organisationer

I mars 2020 kom arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK överens om att prolongera avtalen till den 31 oktober 2020 med anledning av Coronapandemin. Vad innebär detta för lönerevisionen inom Ideella och Idéburna Organisationer?

Fortsatta förhandlingar för Ideella och Idéburna organisationer

Just nu pågår förhandlingarna med Unionen, Akademikerförbunden, Ledarna och Fastighetsanställdas förbund för fullt. Bransch- och löneavtalen berör omkring 440 verksamheter med sammanlagt 4000 anställda. Förhandlingarna fortsätter in i december och väntas bli klara vid årsskiftet, vi återkommer så snart vi vet mer. Under tiden kan ni med fördel arbeta med löneprocessen som den beskrivs i gällande Bransch- och löneavtal, bilaga 3. 

Det här kan du förbereda

Du som chef kan ändå påbörja arbetet med att se över hur processen för lönerevision är beskriven i kollektivavtalet och se över egna processer och mallar. Du och medarbetaren kan också påbörja löneprocessen genom att gå igenom vad som sades på förra lönesamtalet och vad som hänt sedan dess fram till nu.

Relaterad information