Avtalsrörelsen Ideella och Idéburna Organisationer

I mars 2020 kom arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK överens om att prolongera avtalen till den 31 oktober 2020 med anledning av Coronapandemin. Vad innebär detta för lönerevisionen inom Ideella och Idéburna Organisationer?

På grund av Corona-pandemin prolongerades kollektivavtalen för Ideella och Idéburna Organisationer till 30 november 2020. Natten till den 1 oktober strandade förhandlingarna om LAS. Detta har dock ingen direkt påverkan på förhandlingarna om kollektivavtalen. Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter därför enligt plan under hösten.

Vad gäller löneavtalet avvaktar vi nu "märket" som arbetsmarknadens parter hoppas komma överens om senast 31 oktober 2020.

Vad innebär detta för lönerevisionen?

På grund av prolongeringen kan vi just nu inte veta vad den styrande förhandlingen mellan arbetsmarknadens parter resulterar i: procentsats, kronpåslag eller retroaktivitet. Mycket av det som förhandlas om i kollektivavtalet har bäring på "märket". Ambitionen är självklart att ha något
klart senast 30 november men hur det ser ut vet vi inte idag.

Det här kan du förbereda

Du som chef kan ändå påbörja arbetet med att se över hur processen för lönerevision är beskriven i kollektivavtalet och se över egna processer och mallar. Du och medarbetaren kan också påbörja löneprocessen genom att gå igenom vad som sades på förra lönesamtalet och vad som hänt sedan dess fram till nu.

Porträttbild av Marie Lav

Marie Lav

Titel
Jur.kand. Förbundsjurist. Förhandlingsledare/Rådgivare Bransch Ideella och Idéburna Organisationer
Telefonnummer
08-545 912 04
E-postadress

Relaterad information