Avtalsrörelsen Idrott

Natten till den 1 oktober strandade förhandlingarna om LAS. Detta har dock ingen direkt påverkan på förhandlingarna om kollektivavtalen. Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter därför enligt plan under hösten.

Bransch- och löneavtal idrott löper ut den 31 oktober 2020. Det innebär att villkorsavtalen gäller som vanligt till dess att förhandlingarna är avslutade. Vad gäller löneavtalet avvaktar vi "märket" som arbetsmarknadens parter hoppas komma överens om senast 31 oktober 2020.

Vad innebär detta för lönerevisionen?

När det gäller årets lönerevision så ska den inte genomföras ännu då det avtalet inte är förhandlat. Ambitionen är att förhandlingarna ska vara avslutade före årsskiftet och då kommer information om löneökningar, retroaktivitet med mera.

Det här kan du förbereda

Du som chef kan ändå påbörja arbetet med att se över hur processen för lönerevision är beskriven i kollektivavtal och se över egna processer och mallar. Du och medarbetaren kan också påbörja löneprocessen genom att gå igenom vad som sades på förra lönesamtalet och vad som hänt sedan dess fram till nu.

Porträttbild av Johnatan Kibebe

Johnatan Kibebe

Titel
Rådgivare Bransch Idrott
Telefonnummer
08-545 912 15
E-postadress

Relaterad information