Avtalsrörelsen Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

I mars 2020 kom arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK överens om att prolongera avtalen till den 31 oktober 2020 med anledning av Coronapandemin. Vad innebär detta för lönerevisionen inom Trossamfund och Ekumeniska Organisationer?

Enligt den förhandlingsordning som industrin har, ska ett märkessättande avtal träffas senast den 31 oktober 2020. Vid vårens beslut om prolongering bestämdes att förhandlingarna ska startas upp den 1 oktober 2020 för att kunna vara klara till den 31 oktober, då det s.k. "märket" för kommande lönerevision ska vara slutförhandlat. Märket blir vägledande för övriga avtal på arbetsmarknaden vad gäller avtalslängd, löneökningar med mera.

Natten till den 1 oktober strandade förhandlingarna om LAS. Detta har dock ingen direkt påverkan på förhandlingarna om kollektivavtalen. Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter därför enligt plan under hösten.

Branschavtalet förlängs med 7 dagar i taget

Branschavtalet för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer löpte ut onsdag 30 september 2020, men har prolongerats i spåren av de uppskjutna centrala förhandlingarna. Avtalet gäller nu tillsvidare, 7 dagar i taget. Det betyder att endera parten kan säga upp avtalet med sju dagars uppsägningstid. Avtalet sägs bara upp om ett nytt avtal inte kan träffas. Branschkommittén och våra fackliga parter väntar nu på att de uppskjutna förhandlingarna mellan fack och arbetsgivarorganisationer inom Industrin ska bli klara.

Förhandlingarna är påbörjade

Mot denna bakgrund har branschkommittén beslutat att börja avtalsförhandlingarna redan nu för att förhoppningsvis kunna träffa avtal i november eller december. Fredagen 25 september träffade därför branschkommitténs avtalsansvarige de fackliga motparterna i avtalet: Vision, Akademikerförbunden, Ledarna (ny motpart i avtalet) samt Kommunal och framförde sina respektive yrkanden. Fyra förhandlingsdagar sattes också ut i oktober och ytterligare förhandlingsdagar i november.

Avsikten är att börja diskutera avtalets allmänna villkor under oktober för att koppla på löneförhandlingarna från november. Det här upplägget bygger på att industrin klarar av att komma i mål med sina märkessättande förhandlingar samt att avtalsparterna på den svenska arbetsmarknaden accepterar industrins märke, med tanke på skillnaden i hur pandemins effekter påverkat olika branscher. Kommer exempelvis besöksnäringen, resebranschen, nöjesparker, kultursektorn och idrottsföreningar att acceptera samma löneökningsnivå som industrin?

Det här kan du förbereda

Du som chef kan ändå påbörja arbetet med att se över hur processen för lönerevision är beskriven i kollektivavtalet, gå igenom lönepolicy och se över egna processer och mallar. Du och medarbetaren kan också påbörja löneprocessen genom att gå igenom vad som sades på förra lönesamtalet och vad som hänt sedan dess fram till nu.

Porträttbild av Jan-Eric Rönngren

Jan-Eric Rönngren

Titel
Rådgivare Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
Telefonnummer
08-545 912 07
E-postadress

Relaterad information