Sonja Blomberg

Sonja är ny ordförande i Arbetsgivaralliansens valberedning sedan 15 september 2020.

Porträttbild av Sonja Blomberg
Titel
Valberedningens ordförande
E-postadress

Tidigare ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse 2012-2020 och ledamot i branschkommitté Vård och Omsorg 2007-2020.

Sonja är född 1956, personalchef Frälsningsarmén.        

Är sjuksköterska och officer i Frälsningsarmén och har arbetat inom organisationen sedan slutet av 80-talet. Har haft chefsuppdrag för flera olika nationella verksamheter, arbetat med PA frågor, coachat chefer med mera.