Avtal klart för bransch Ideella och Idéburna Organisationer

Arbetsgivaralliansen har nu träffat bransch- och löneavtal för bransch Ideella och Idéburna Organisationer med de fackliga parterna Unionen, Akademikerförbundet, Ledarna och Fastighetsanställdas Förbund.

Avtalstiden gäller 2020-12-01 – 2023-04-30.

De nya avtalen har inte medfört några större förändringar i de allmänna villkoren. Utan som huvudregel har parterna beslutat att hantera de flesta frågor i arbetsgrupper.

Löneavtal tjänstemän

För tjänstemän (Unionen, Akademikerförbundet och Ledarna) har löneavtal träffats enligt följande: 

Ett lägsta utrymme vid löneöversyn beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med: 

2,9 % per den 30 november 2020

1,8 % per den 30 april 2022 

Nya löner gäller fr.o.m. 1 december 2020. Löneöversynen 2020 ska vara avslutad lokalt senast 30 april 2021. 

För Ledarna gäller sifferlöst avtal tillsvidare.

För Unionens medlemmar gäller även:

  • Individgarantin om 290 kronor per månad 2020.
  • Individgarantin om 200 kronor per månad 2022.
  • Heltidsanställd arbetstagare som erhåller en löneökning lägre än 390 kronor per månad 2020 respektive 300 kronor 2022, ska på begäran erhålla en skriftlig motivering om skälet till utfallet.
  • Lägsta löner för heltidsanställd tjänsteman som fyllt 20 år ska uppgå till:
    • 22 104 kronor från 2020-12-01
    • 22 502 kronor från 2022-05-01 

Löeavtal arbetare - Fastighetsanställdas förbund 

För arbetare (Fastighetsanställdas förbund) har nytt löneavtal träffats enligt följande:  

Lönerna höjs:

2020-12-01 med 712 kronor.

2022-05-01 med 712 kronor. 

Lägstalöner:

vid fyllda 20 år:

2020-12-01 med 23 937 kronor

2022-05-01 med 24 649 kronor

vid fyllda 19 år:

2020-12-01 med 19 175 kronor

2022-05-01 med 19 887 kronor

vid fyllda 18 år

2020-12-01 med 18 222 kronor

2022-05-01 med 18 934 kronor

vid fyllda 17 år

2020-12-01 med 13 458 kronor

2022-05-01 med 14 170 kronor

vid fyllda 16 år

2020-12-01 med 12 506 kronor

2022-05-01 med 13 218 kronor

Flexpension

Flexpension ska avsättas för ideella och idéburna organisationer och kommer administreras av Collectum i sedvanlig ordning. Flexpension fördelas enligt:

2020-12-01 0,3 %

2022-05-01 0,4 % 

Det betyder att från och med 2022-05-01 är flexpensionsavsättning 1,1%.

Ändringar i avtalets Allmänna villkor

Ändring i de allmänna villkoren för alla anställda inom branschområde Ideella och Idéburna organisationer:

Inom branschområde Ideella och Idéburna organisationer gäller nya regler för att avslut av anställningar för anställda som uppnått LAS pensionsålder enligt nedan: 

För arbetstagare som fyllt 68 år eller 69år efter 1 januari 2023 kan anställningenbringas att upphöra vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68 år genom skriftlig underrättelse två månader innan från arbetsgivaren eller arbetstagaren. 

Anställningar som fortsätter efter att arbetstagaren uppnått ålder enligt detta moment, kan bringas att upphöra genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren lämnar skriftlig underrättelse därom. Anställningen upphör då en månad efter någondera underrättat motpart om sin avsikt att avbryta anställningen. 

Varsel till facklig organisation behöver inte lämnas med anledning av avbrytande enligt detta moment. 

Föräldralön fastighetsanställda

Vidare har ett förtydligande gjorts rörande föräldralön som innebär att arbetsgivare inte ska utge föräldralön för arbetare som omfattas av fastighets avtal i och med att föräldralön (föräldrapenningtillägg FTP) utgår via AFA.

Tryckta avtal

Avtalet kommer, förutom att finnas här på webbplatsen, även finnas i tryckt form att beställa från oss inom kort, vi återkommer om hur beställning sker.

Förhandlingsprotokoll hittar du nedan.