Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är ett viktigt verktyg för dig som chef att hjälpa medarbetaren att nå sina egna uppsatta mål och att utvecklas i linje med verksamhetens mål.

Det finns ingen lag som ger medarbetare rätt till kompetensutveckling. Men i många kollektivavtal finns så kallade kompetensutvecklingsavtal, det vill säga att chef och medarbetare ska hålla medarbetarsamtal. Och som attraktiv arbetsgivare handlar det ju om att säkerställa att organisationen och medarbetare utvecklas och mår bra.

Guide till medarbetarsamtalet

Medarbetarsamtalet är ett viktigt verktyg för dig som chef att utveckla medarbetaren att nå egna uppsatta mål och att utvecklas mot verksamhetens mål. Samtalet syftar också till att stämma av hur medarbetaren mår och upplever sin arbetsmiljö.

Tips inför medarbetarsamtalet:

  • Förbered samtalet, det gäller både medarbetare och chef.
  • Förberedelserna ska egentligen ta lika långa tid som samtalet.
  • Välj en neutral och ostörd plats för samtalet.
  • Fokusera på möjligheter att utvecklas, relaterat till verksamhetens mål.
  • Prata inte enbart om brister och misstag utan se möjligheter att lära och utvecklas. Gör en handlingsplan tillsammans med medarbetaren.
  • Följ upp målen som är satta i verksamheten. 
  • Alla är olika. Utgå från varje individ, vi motiveras av olika saker.
  • Fokusera på kompetens – kunskap, färdigheter, vilja och motivation. 

Använd gärna vår guide till medarbetarsamtalet, som du hittar på den här sidan.

Du kan också få tips och råd för chefer och medarbetare om medarbetarsamtalet hos vårt trygghetsråd TRS. Där hittar du tips, råd och guider. TRS arrangerar även seminarier och workshops om medarbetarsamtalet för chefer.