Dags att lämna förslag på ledamöter till Arbetsgivaralliansens branschkommittéer

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till Arbetsgivaralliansens branschkommittéer inför nomineringsmöten och stämma den 26 april 2018.

Den 26 april 2018 äger Arbetsgivaralliansens nomineringsmöten och stämma rum. Inför det är det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommittéerna. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater!

Välj vilken bransch ni tillhör nedan:

Bransch Ideella och Idéburna Organisationer

Bransch Idrott

Bransch TRIA - social tregrening i arbetslivet

Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Bransch Upplevelse och Kultur

Bransch Utbildning och Folkbildning

Bransch Vård och Omsorg