Kompetensutveckla permitterad personal

Nu har Arbetsgivaralliansen tecknat tilläggsavtal med HRF, som gör det möjligt för den anställde att utbilda sig under tiden som hen är korttidspermitterad.

Den anställde kan utbilda sig både internt och externt på sin permitterade tid. Upplägget baseras på frivillighet, men är samtidigt en chans för både organisationen och den enskilda individen att stärka upp kunskapsnivån. Avtalet syftar också till att personalen efter avslutad utbildning ska få sin kompetens bekräftad och formaliserad genom någon form av kunskapsintyg eller validering. Du som arbetsgivare står för alla kostnader som uppstår i samband med utbildningen.

Avtalet med HRF gäller från 5 maj 2020 och berör arbetsplatser som omfattas av Gröna Riksavtalet.