Avtalsrörelsen för TRIA

I mars 2020 kom arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK överens om att prolongera avtalen till den 31 oktober 2020 med anledning av Coronapandemin. Vad innebär detta för lönerevisionen inom bransch TRIA?

Natten till den 1 oktober strandade förhandlingarna om LAS, vilket Arbetsgivaralliansen tycker är tråkigt. Detta har dock ingen direkt påverkan på förhandlingarna om kollektivavtalen. Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter därför enligt plan under hösten.

Vad gäller löneavtalet avvaktar vi nu "märket" som arbetsmarknadens parter hoppas komma överens om senast 31 oktober 2020.

TRIA Skola/Utbildning samt TRIA Vård och Omsorg

TRIA Skola/Utbildning och TRIA Vård och Omsorg har inga egna avtal utan omfattas av avtalen för Skola/Utbildning respektive Vård och Omsorg. Det enda som skiljer dem åt är pensionslösningen där TRIA har SAF/LO istället för ITP. Medarbetareförbundet, MEF, är part i löneavtalet för TRIA:s avtalsområde, men även där är vi beroende av vad som framkommer i förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Vad innebär detta för lönerevisionen?

På grund av prolongeringen kan vi just nu inte veta vad den styrande förhandlingen mellan arbetsmarknadens parter resulterar i: procentsats, kronpåslag eller retroaktivitet. Mycket av det som förhandlas om i era löneavtal har bäring på "märket". Ambitionen är självklart att ha något klart senast 30 november men hur det ser ut vet vi inte idag. Vår rekommendation är att inga lönerevisioner eller lönehöjningar görs i avvaktan på att löneavtalen är klara.

Det här kan du förbereda

Du som chef kan ändå påbörja arbetet med att se över hur processen för lönerevision är beskriven i kollektivavtalet, gå igenom lönepolicy och se över egna processer och mallar. Du och medarbetaren kan också påbörja löneprocessen genom att gå igenom vad som sades på förra lönesamtalet och vad som hänt sedan dess fram till nu.

Porträttbild av Jenny Stake Fredriksson

Jenny Stake Fredriksson

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 17
E-postadress

Relaterad information