Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande

Olycksfallsförsäkringen för ideellt arbetande ingår i medlemskapet för Arbetsgivaralliansens medlemmar. Helt utan extra kostnader, en medlemsförmån helt enkelt.

Försäkringen omfattar volontärer och förtroendevalda som för en ringa eller ingen ersättning alls gör frivilliga insatser för medlemsorganisationer tillhörande Arbetsgivaralliansen. Försäkringsgivare är Folksam.

Försäkringarna administreras och förmedlas av Söderberg & Partners och det är till dem ni vänder er vid eventuella frågor.

Vill du veta mer?
Kontakta Söderberg & Partners på telefon 08-700 51 71 eller 
e-post fredsgatan@soderbergpartners.se