Madeleine Hansson

Vice ordförande. Omvald vid stämman 2024. Ledamot i branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer sedan 2014 och i Arbetsgivaralliansens styrelse sedan 2016.

Porträttbild av Madeleine Hansson
Titel
Vice ordförande

Personalchef Equmeniakyrkan.

Madeleine kommer närmast från tjänsten som direktor för Pingströrelsen. Tidigare har hon ett mångårigt yrkesliv inom finansbranschen, bl.a. från Carnegie Investment Bank och har tidigare arbetat som administrativ chef på Alfred Berg Fondkommission, ABN AMRO Bank och Volvo.