Madeleine Hansson

Ledamot i branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer sedan 2014 och i Arbetsgivaralliansens styrelse sedan 2016.

Porträttbild av Madeleine Hansson

Madeleine är född 1965, direktor Pingst – fria församlingar i samverkan.

När Madeleine rekryterades av Pingströrelsen lämnade hon ett mångårigt yrkesliv inom finansbranschen. Kommer senast från Carnegie Investment Bank och har tidigare arbetat som administrativ chef på Alfred Berg Fondkommission, ABN AMRO Bank och Volvo.

Hon är aktiv i Filadelfiakyrkan, Stockholm.
Förutom ett flertal uppdrag inom pingströrelsen är Madeleine ledamot i Nämnden för Statligt Stöd till trossamfunden (SST). Sitter även med i styrelsen för Ekumeniska Centret i Alvik.