Torsten Friberg

Ordförande i Arbetsgivaralliansen styrelse sedan 2001. Dessförinnan har Torsten varit ledamot i branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och har suttit i styrelsen sedan 1993.

Porträttbild av Torsten Friberg
Titel
Ordförande

Torsten är född 1947, konsult Resource People.
Har varit anställd inom Riksidrottsförbundet för att därefter axla rollen som Förbundsdirektör i IOGT-NTO under 27 år. Ordförande i Trygghetsrådet TRS, Våra Gårdar och Studenthemmet Tempus. Tidigare ordförande i Folkbildningsrådet samt fd. vice ordförande i Folkspel och Miljonlotteriet.