Torsten Friberg

Hedersordförande

Porträttbild av Torsten Friberg
Titel
Hedersordförande

Ordförande i Arbetsgivaralliansen styrelse åren 2001-2020. Dessförinnan har Torsten varit ledamot i branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och har suttit i styrelsen sedan 1993.

Har varit anställd inom Riksidrottsförbundet för att därefter axla rollen som Förbundsdirektör i IOGT-NTO under 27 år. Ordförande i Trygghetsrådet TRS, Våra Gårdar och Studenthemmet Tempus. Tidigare ordförande i Folkbildningsrådet samt fd. vice ordförande i Folkspel och Miljonlotteriet. 

Torsten utsågs vid stämman 2020 till Arbetsgivaralliansens hedersordförande.