Stefan Bergh

Ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse sedan 2016. Tidigare har Stefan suttit i branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer då han representerade IOGT-NTO.

Porträttbild av Stefan Bergh

Stefan är född 1962,generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Tidigare varit generalsekreterare på Cancerfonden och IOGT-NTO.
Är hedersordförande i Sveriges Akademiska Idrottsförbund, vice ordförande i Internationella studentidrottsförbundet och tidigare ordförande i Ideell Arena.