Stefan Bergh

Ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse sedan 2016. Tidigare har Stefan suttit i branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer då han representerade IOGT-NTO.

Porträttbild av Stefan Bergh

Stefan är född 1962, han är generalsekreterare på Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Bosöstiftelsen. Han har tidigare varit generalsekreterare på Cancerfonden och IOGT-NTO. Han är ordförande i European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) och styrelseledamot i Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Tidigare har han varit ordförande i Ideell Arena. Efter ett långt engagemang i studentidrotten så är han hedersordförande i Sveriges Akademiska idrottsförbund och hedersledamot i det internationella studentidrottsförbundet.