Bransch Upplevelse och Kultur

Avtal om korttidsarbete med berörda parter inom bransch Upplevelse och Kultur

Observera att ni måste ingå överenskommelse med samtliga fack som är parter på avtalsområdet. Facken träffar avtal oavsett om de anställda är medlemmar eller inte.  

Avtalet om korttidsarbete gäller från dagen vid tecknande och verkställs genom lokal överenskommelse.  

Tecknade avtal gör det möjligt att träffa lokala överenskommelser för de verksamheter som omfattas, vilka det är avgör ytterst Tillväxtverket.

Vad du som arbetsgivare ska göra

Använd respektive mall nedan som underlag i förhandlingen enligt 11 § MBL, där det ska framgå:

  • vilka anställda som omfattas
  • vilken arbetstidsminskning som gäller för varje anställd (anställda måste ha minst tre månaders anställningstid). 
  • vilken period korttidsarbete ska pågå och på vilket sätt korttidsarbete ska förläggas. 
    Tänk på så de tjänstemän som har avtalat bort sin övertid inte arbetar mer än den sänkta sysselsättningsgraden.

Kontakta ert närmaste fackliga kontor för förhandling om korttidsarbete, den kan ske per telefon, mejl eller möte.