Kandidatnominering Ideella och Idéburna Organisationer

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering för både branschkommitté och nomineringskommitté Ideella och Idéburna Organisationer inför branschens nomineringsmöte den 22 april 2024.

Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater! Likaså önskas förslag på kandidater till nomineringskommittén.

Branschkommittéledamöter valda 2022 för en period om två år:

Karin Sjöholm, Centerpartiet, ordförande, kandiderar ej,       
Robert Bergman, Human Bridge,                       
Maria Westerlund, Stockholm Environment Institute,                   
Walter Ruth, Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg, 
Håkan Ferner, IOGT-NTO-rörelsens byggnadsförening i Växjö,
Åsa Hagelstedt, Djurskyddet,                          
Fredrik Nilsson, RFSL, kandiderar ej.                                  

Nomineringskommitté:

Lotta Ragelius, Folkbildningsrådet, lotta.ragelius@folkbildningsradet.se 
Christer Wik, IOGT-NTO, christer.wik@iogt.se

Vi önskar förslag på kandidater senast den 29 februari 2024.

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas via mejl till
maria.arrefelt@arbetsgivaralliansen.se 
alternativt brevledes till 

Arbetsgivaralliansen
Maria Arrefelt
Fleminggatan 7
112 26 STOCKHOLM

Frågor kring valförfarandet besvaras av nomineringskommittén.

Branschens nomineringsmöte 22 april

Branschens nomineringsmöte äger rum kl.17.00-18.00 den 22 april 2024, digitalt via Teams - länk skickas till anmälda.

Arbetsgivaralliansens stämma 24 april

Arbetsgivaralliansens stämma äger rum kl. 13.00-16.30 den 24 april, på Posthuset i Stockholm.

Kallelser till båda dagarna skickas senare, men boka redan idag in den 22 och 24 april 2024!

Porträttbild av Maria Arrefelt

Maria Arrefelt

Titel
Rådgivare Bransch Ideella och Idéburna Organisationer
Telefonnummer
08-545 912 06
E-postadress