Kandidatnominering Utbildning och Folkbildning

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering för branschkommitté Utbildning och Folkbildning inför branschens nomineringsmöte den 22 april 2024.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Utbildning och Folkbildning inför branschens nomineringsmöte den 22 april 2024.

Nomineringskommitténs arbete med förberedelser pågår och vi söker kandidater som är beredda att åta sig spännande, givande och ibland utmanande uppdrag i vår branschkommitté.

Mandatperioden är tvåårig, från april 2024 fram till april 2026.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén och står till förfogande för omval:

Bo Olofsson, Framnäs Folkhögskola, ordförande,   
Ian Plaude, Stockholms Musikpedagogiska Institut, 
Torbjörn Björlund, Bona folkhögskola,
Ulrika Gleisner, Eslövs folkhögskola, 
Charlotte Celsing, Handelshögskolan i Stockholm,

Följande branschkommittéledamöter har avböjt omval:   

Elina Majakari, Axevalla Folkhögskola, 
Heléne Kindström, Röda Korsets Högskola,  
Kerstin Fondberg, Skeppsholmens folkhögskola,        

samtliga tre har avgått under pågående mandatperiod.

Inkom med förslag på kandidater

För nomineringskommittéernas fortsatta arbete önskar vi förslag på kandidater till branschkommittén senast den 29 februari 2024.

Frågor kring valförfarandet besvaras av Roger Johansson. 

Förslag på kandidater mejlas till roger.johansson@fridhemsfolkhogskola.se alternativt per brev till

Roger Johansson
Fridhems folkhögskola
Box 123
268 22 Svalöv

Nomineringskommitténs ledamöter:

Roger  Johansson, telefon 0418-44 60 07,  roger.johansson@fridhemsfolkhogskola.se

Eivor Olofsson, eivor.olofsson@telia.com

Madeleine Hansson, har avgått under pågående mandatperiod

Nomineringsmöte 22 april

Branschens nomineringsmöte äger rum kl.17.00-18.00 den 22 april 2024, digitalt.

Arbetsgivaralliansens stämma 24 april

Arbetsgivaralliansens stämma äger rum kl. 13.00-16.30 den 24 april, på Posthuset i Stockholm.

Kallelser till båda dagarna skickas senare, men boka redan idag in den 22 och 24 april 2024! 

Porträttbild av Jonas Bergman

Jonas Bergman

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 08
E-postadress
Porträttbild av Christer Johansson

Christer Johansson

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 13
E-postadress