Kandidatnominering Upplevelse och Kultur

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering för både branschkommitté och nomineringskommitté Upplevelse och Kultur inför branschens nomineringsmöte den 22 april 2024.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Upplevelse och Kultur inför branschens nomineringsmöte den 22 april 2024. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater! Vi vill också få förslag till nomineringskommittén.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Annika Eriksson, Folkspel i Sverige AB, ordförande
Chatri Wihma, Universeum.
Maria Liljedahl, Arbetsgivaralliansen, sekreterare

Elin Norquist, Cirkus Cirkör har avgått under mandatperioden.

Vi önskar förslag på kandidater senast den 29 februari 2024

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:

Arbetsgivaralliansen
Maria Liljedahl
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

Tel: 08 – 545 912 01
E-post: maria.liljedahl@arbetsgivaralliansen.se

Branschens nomineringsmöte 22 april

Branschens nomineringsmöte äger rum kl.17.00-18.00 den 22 april 2024, digitalt via Teams - länk skickas till anmälda.

Arbetsgivaralliansens stämma 24 april

Arbetsgivaralliansens stämma äger rum kl. 13.00-16.30 den 24 april, på Posthuset i Stockholm.

Kallelser till båda dagarna skickas senare, men boka redan idag in den 22 och 24 april 2024!

Porträttbild av Maria Liljedahl

Maria Liljedahl

Titel
Förhandlingschef
Telefonnummer
08-545 912 01
E-postadress