Välkommen att nominerad kandidater!

Nu är det dags att nominera kandidater till både branschkommitté Idrott och nomineringskommitté Idrott inför branschens nomineringsmöte den 22 april 2022.

Nu är du som tillhör en medlemsorganisation välkommen att nominera kandidater till branschkommitté Idrott inför branschens nomineringsmöte den 22 april 2024. Likaså önskas förslag på kandidater till nomineringskommittén.

Vi önskar få förslagen senast den 29 februari 2024.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Susanne Jidesten, Svenska Basketbollförbundet, ordförande,
Ola Rydén, Föreningen Svensk Elitfotboll,
Jörgen Rasmusson, Malmö HK,
Johan Hemlin, SHL,
Mikael Jansson, Svenska Simförbundet,
Ann-Gerd Bergdahl, Distriktsidrottschef RF/SISU.

Följande ingår för närvarande i nomineringskommittén:

Lena Runströmer, Svenska Handbollförbundet. 
Polis och lärare i Polismyndighetens kompetenscentrum– med mångårig erfarenhet som förtroendevald i ledande och olika roller inom idrotten

Frågor kring valförfarandet besvaras av nomineringskommittén eller kansliet via nomineringskontakt, Johnatan Kibebe.

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:

Arbetsgivaralliansen
Johnatan Kibebe
Fleminggatan 7
112 26 26 STOCKHOLM

Tel: 08-545 912 15
E-post: johnatan.kibebe@arbetsgivaralliansen.se

Branschens nomineringsmöte 22 april

Branschens nomineringsmöte äger rum kl.17.00-18.00 den 22 april 2024, digital via Teams - länk skickas till anmälda.

Arbetsgivaralliansens stämma 24 april

Arbetsgivaralliansens stämma äger rum kl. 13.00-16.30 den 24 april, på Posthuset i Stockholm.

Kallelser till båda dagarna skickas senare, men boka redan idag in den 22 och 24 april 2024!

Porträttbild av Johnatan Kibebe

Johnatan Kibebe

Titel
Rådgivare Bransch Idrott
Telefonnummer
08-545 912 15
E-postadress
Porträttbild av Johan Rydstedt

Johan Rydstedt

Titel
Rådgivare Bransch Idrott
Telefonnummer
08-545 912 16
E-postadress