Kandidatnominering Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering för branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer inför branschens nomineringsmöte den 22 april 2024.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer inför branschens nomineringsmöte den 24 april 2024. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att du nominerar kandidater! Likaså önskas förslag på kandidater till nomineringskommittén.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Madeleine Hansson, ordförande, Equmeniakyrkan,  Kandiderar
Helene Lundgren, Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, Kandiderar 
Anne Collén, Pingst - Fria församlingar i samverkan,   Kandiderar
Emma Bohlin, Stockholms Katolska stift,   Kandiderar
Hanna Halpern, Judiska församlingen i Stockholm,  Kandiderar
Henrik Bååth, Frälsningsarmén, Kandiderar
Lisa Örneus, Evangeliska Frikyrkan,  Kandiderar       
Jan-Eric Rönngren, sekreterare, Arbetsgivaralliansen.

Stefan Eriksson, Svenska Alliansmissionen    Avböjt omval

Följande ingår för närvarande i nomineringskommittén:

Sarah Mossop, Sveriges Kristna Råd
Victoria Geirot, Equmeniakyrkan

Vi önskar förslag på kandidater senast den 29 februari 2024

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:
Arbetsgivaralliansen
Jan-Eric Rönngren
Fleminggatan 7
112 26 STOCKHOLM

Tel: 08-545 912 07
E-post: jan-eric.ronngren@arbetsgivaralliansen.se

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Branschens nomineringsmöte 22 april

Branschens nomineringsmöte äger rum kl.17.00-18.00 den 22 april 2024, digitalt via Teams, länk skickas till anmälda.

Arbetsgivaralliansens stämma 24 april

Arbetsgivaralliansens stämma äger rum kl. 13.00-16.30 den 24 april, på Posthuset i Stockholm.

Kallelser till båda dagarna skickas senare, men boka redan idag in den 22 och 24 april 2024!

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.

Porträttbild av Jan-Eric Rönngren

Jan-Eric Rönngren

Titel
Rådgivare Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
Telefonnummer
08-545 912 07
E-postadress