Kandidatnominering Vård och Omsorg

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering för både branschkommitté och nomineringskommitté Vård och Omsorg inför branschens nomineringsmöte den 22 april 2024.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Vård och Omsorg inför branschens nomineringsmöte den 22 april 2024. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater! Vi vill också få förslag på personer till nomineringskommittén.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Bodil Takvam, Bräcke Diakoni, ordförande
Lauretta Gfrörer, Hela Människan
Magnus Rydberg, Stiftelsen Torparhemmet
John Östlund, Hagastiftelsen, 
Sofia Edgren, Viktoriagården,
Rüdiger Neuschutz, Telleby Verkstäder.

Vi önskar förslag på kandidater senast den 29 februari 2024.

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:
Arbetsgivaralliansen
Anna Dicander
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

Tel: 08 – 545 912 05
E-post: anna.dicander@arbetsgivaralliansen.se

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad som också tar emot förslag på kandidater.

Branschens nomineringsmöte 22 april

Branschens nomineringsmöte äger rum kl.17.00-18.00 den 22 april 2024, digitalt via Teams - länk skickas till anmälda.

Arbetsgivaralliansens stämma 24 april

Arbetsgivaralliansens stämma äger rum kl. 13.00-16.30 den 24 april, på Posthuset i Stockholm.

Kallelser till båda dagarna skickas senare, men boka redan idag in den 22 och 24 april 2024!

Porträttbild av Anna Dicander

Anna Dicander

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 05
E-postadress