Bodil Takvam

Ordförande i branschkommitté Vård och Omsorg.

Porträttbild av Bodil Takvam

Valdes in som ledamot Arbetsgivaralliansens styrelse vid stämman 2020.

Ledamot i branschkommitté Vård och Omsorg sedan 2017.

Bodil är född 1968, HR-chef Bräcke diakoni sedan sommaren 2017.

Tidigare 25 år i det privata näringslivet, Ericsson och SAAB. Uppvuxen i föreningsvärlden inom scouterna och musikskola.

Fil kand. examen i arbetspsykologi.