Tobias Tibell

Nyinvald vid stämman 2024.

Porträttbild av Tobias Tibell

Stabschef Svenska Fotbollförbundet, där han tidigare haft olika roller, bland annat chefsjurist. 42 år och boende i Stockholm. Jurist och civilekonom vid Uppsala universitet, och därefter domarutbildad i Svea hovrätt.