John Östlund

Ledamot i branschkommitté TRIA.

Porträttbild av John Östlund

Valdes in som ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse vid stämman 2022.

John är föreståndare Hagastiftelsen. Hans yrkesverksamma karriär inleddes i finansbranschen, men gick efter några år över till vård och omsorg (LSS). Har sedan 12 år inom Hagastiftelsen primärt arbetat som föreståndare. På senare år viktat över att arbeta mer mot HR området. Vidare har John suttit i Prometheus pensionskassa samt varit med och grundat ett hemtjänstbolag där han nu sitter i styrelsen.