Arvid Hardmo

Nyinvald vid stämman 2024. Ledamot branschkommitté Utbildning och Folkbildning.

Rektor Karlskoga Folkhögskola.
39 år gammal och boende i Kumla. Arvid professionella bakgrund är i grundskola som lärare och skolledare. Han har också en lång bakgrund inom ideell sektor och
civilsamhälle genom bland annat en rad uppdrag på lokal, regional och nationell nivå i olika organisationer. Inom folkbildning har han suttit många år i Scouternas
folkhögskolas styrelse.