Mia Westerlund

Nyinvald vid stämman 2024. Ordförande branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer.

HR direktör Stockholm Environment Institute (SEI). SEI är en svensk stiftelse med verksamhet i alla världsdelar och som idag har ca 400 anställda inom internationell miljöforskning.

Tidigare arbetat inom både privat och statlig verksamhet.