Maria Möller

Nyinvald vid stämman 2024. Ordförande branschkommitté Idrott.

Porträttbild av Maria Möller

Ordförande i Svenska Golfförbundet - ett av de största
idrottsförbunden inom Riksidrottsförbundet. Maria, som är jurist i grunden, har också lite drygt 20 års erfarenhet av förhandlar- och arbetsgivarorganisationsvärlden i olika roller såsom tidigare biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen, Vice VD/Förhandlingschef och Chefsjurist på Gröna Arbetsgivare och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. Maria är numera VD för Medieföretagarna som är en organisation som samlar företag i mediebranschen.