Ulrika Gleisner

Ordförande branschkommitté Utbildning och Folkbildning

Porträttbild av Ulrika Gleisner

Omvald vid stämman 2024, ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse sedan 2022.

Ulrika Gleisner är rektor på Eslövs folkhögskola, en internatfolkhögskola med bred verksamhet. Allt från allmän kurs, SFI till yrkesutbildningar till fotbollstränare, fritidsledare och behandlingspedagog, till särskilda utbildningar för de med neuropsykiatriska funktionsvariationer.  Ulrika är en sedan tonåren en engagerad person och sitter eller har suttit i styrelser, som ledamot, vice ordförande och ordförande, i olika typer av föreningar och stiftelser, på lokal, regional och nationell nivå ända sedan dess.

Fil.mag i biologi, leg gymnasielärare i kemi, biologi, naturkunskap och statliga rektorsutbildningen.

Valdes in som